POENGBEREGNING
Norges Mestvinnende Bedlington Terrier
(under Norsk Terrier Klub)
www.ntk.org


BIR = 2 poeng + 1 poeng for antallet slått i rasen
BIM = 1 poeng for antall slått i kjønnet

BH-1/BT-1 = 5 poeng
BH-2/BT-2 = 4 poeng + 1 poeng per antall slått i kjønnet
BH-3/BT-3 = 3 poeng + 1 poeng per antall slått i kjønnet  
BH-4/BT-4 = 2 poeng + 1 poeng per antall slått i kjønnet
BH-5/BT-5 = 1 poeng + 1 poeng per antall slått i kjønnet  

 

Dette er en liste som føres av raserepresentant for Bedlington Terrier, under Norsk Terrier Klubb. For å kunne bli regnet med på listen må man være medlem av Norsk Terrier Klub. Dette skal være en liste ført av raserepresentant, som da representerer og er lojal ovenfor NTK. Derfor bør den være i samtråd med Årets Terrier liste som er en liste over mestvinnende Terrier i Norge. Poengberegningen for gruppeplasseringen er derfor så likt som mulig Årets Terrier poengberegningsystem. Dette er for å unngå et flertall av lister, der forskjellige hunder ender opp med å bli Norges mestvinnende Bedlington Terrier. Det er også for å ta hensyn til de som stiller i mindre områder hvor det ikke er like stor deltagelse.


 

Poengberegning fra gruppen:

Gruppen:

 

f.o.m. 30
påmeldte terriere

f.o.m. 50
påmeldte terriere

f.o.m. 100
påmeldte terriere

f.o.m. 150
påmeldte terriere

f.o.m. 200
påmeldte terriere

f.o.m. 250
påmeldte terriere

1.BIG

  8 poeng

 9 poeng

10 poeng

11 poeng

12 poeng

13 poeng

2.BIG

  6 poeng

 7 poeng

8 poeng

9 poeng

10 poeng

11 poeng

3.BIG

  4 poeng

 5 poeng

6 poeng

7 poeng

8 poeng

9 poeng

4.BIG

  2 poeng

 3 poeng

4 poeng

5 poeng

6 poeng

7 poeng


Poengberegning fra BIS:

BIS = 10 poeng
BIS 2 = 8 poeng
BIS 3 = 6 poeng
BIS 4 = 4 poeng

BIR-Veteran = 1 poeng (om det deltar en veteran av hvert kjønn)

Med slåtte hunder menes utstilte hunder, ikke valper, avels-
og oppdrettergrupper.
BIS på Norsk Terrier klub sine terrier utstillinger regnes som et BIG
 

Ansvar for denne listen har Eline Krog, representant fra Norsk Terrier Klub. Listen har blitt ført videre fra tidligere raserepresentanter.


OBS ! Dette er uavhengig av andre lister og andre klubber som måtte føre mestvinnerlister over Bedlington Terrier!!

Henvendelser angående listen bes rettes til Eline Krog på mail! eline@villabris.com

 

                 
                 Copyright © StarwingDesign*~
               * Eline Krog *